Essence 2022-23: Explore the beauty of RBMHS
RBMHS
Rukmani Birla
Modern High School

RUKMANI BIRLA MODERN HIGH SCHOOL, JAIPUR

List of Student Council Member 2021-22
Head Boy Aditya Soni
Head Girl Vanisha Sharma
Deputy Head Boy Vidit Agarwal
Deputy Head Girl Ishita Gupta
IT Captains Hardik Biyani
Purva Sharma
Rishi Jain
Cultural Captains Aniruddha Pandey
Bhoovi Jain
Ritu Temani
Vanshika Agarwal
Siya Busar
School Editor Riddhi Bodana
Anushka Todi
Divya Khatri
Vardaan Mahajan (For computer work)
Sports & Games Captains Yashika Singh
Sarvika Jaju
Raghav Bhatia
Khwahish Jain
Jasmine House Captains Kritika Manatwal
Yashvi Bhala
Lotus House Captains Harshita Gupta
Simon Jain
Gulmohar House Captains Kanak Saiwal
Jai Modi
Rose House Captains Aryam Rana
Eishika Mehta
Discipline Incharges Gurupriya Nair
Parv Gupta
Vinaya Sharma
Nandini Agrawal

Principal

Shanti Nagar, Gopalpura By-Pass, Jaipur-302018
Ph:- +91-141-2762647, 2762817, 2763219
Email: rbmhsjaipur@rediffmail.com, principalrbmhs@gmail.com
Website: www.rbmhsjaipur.edu.in